Ciśnienie robocze

Dzięki naszym zaawansowanym metodom produkcyjnym jesteśmy w stanie zapewnić następujące główne korzyści:

•   Elfab wytwarza wszystkie swoje produkty wg zasady zero MDR. Ta usługa jest oferowana bez kosztów dodatkowych.

•   Elfab zapewnia wyższe niż obowiązujące w branży standardy dotyczące tolerancji bo +/- 3% w odróżnieniu do standardowych 5%

Jakie ma to znaczenie dla użytkownika?

Można prowadzić proces przy wyższym ciśnieniu przy tych samych ustawieniach ciśnienia dla płytek bezpieczeństwa, co pozwala na skrócenie czasu procesu i mniejsze marginesy bezpieczeństwa, lub po prostu możliwość racjonalizacji zapasów magazynowych.

Jakie ma to znaczenie dla użytkownika? Można prowadzić proces przy wyższym ciśnieniu przy tych samych ustawieniach ciśnienia dla płytek bezpieczeństwa, co pozwala na skrócenie czasu procesu i mniejsze marginesy bezpieczeństwa, lub po prostu możliwość racjonalizacji zapasów magazynowych:.

ElfabZero MDR35% MDR10% MDR
Lowest possible marked burst pressure (psig1) 1001009590
Burst pressure tolerance +/-2%3%5%5%5%
Minimum burst pressure (psig)97959085
Operating ratio 4%92909090
Maximum working pressure (psig)929085.581

 

Oznaczone rozerwanie: Jest podane na jeden z dwóch sposobów: z zerowym rozrzutem, gdzie ciśnienie oznaczone jest takie samo jak ciśnienie żądane lub 10% „zakresu w wytwarzanej konstrukcji”, ciśnienie oznaczone to ciśnienie rzeczywistego rozerwania podczas testu, które musi zawierać się w tym zakresie. Np:

•    Żądane ciśnienie rozrywające = 100 +/- 5% @ 68°F. przy Zero M.D.R.

•    Ciśnienie oznaczone na etykiecie płytki = 100 psig +/- 5%@ 68°F

•    Żądane ciśnienie rozrywające = 100 +/- -5% @ 68°F. przy 10% M.D.R.

•    Rzeczywiste ciśnienie rozrywające podczas testów = 90 psig Ciśnienie oznaczone = 90 psig +/- 5%@ 68°F

 

Tolerancja ciśnienia rozrywającego: Jest to granica ciśnienia rozrywającego płytki, zazwyczaj wyrażana jako minus lub plus procent. Patrz ASME VIII Dział1 Sekcja UG127.

Zakres podczas produkcji: Jest to zakres, zazwyczaj wyrażany jako zero, minus 5% lub minus 10%, stosowany przy żądanym ciśnieniu rozrywającym. Wartość średnia rozerwań testowych musi znajdować się w tym zakresie.

Wskaźnik operacyjności: Jest to maksymalne zalecane ciśnienie, które musi wytrzymać płytka bezpieczeństwa. Powyżej tego ciśnienia płytka materiał płytki będzie ulegał przemęczeniu, skracając okres użytkowania płytki. Jest wyrażony jako procent oznaczonego ciśnienia rozerwania.