Zasady HR

Zachęcanie pracowników do powiększania swojego potencjału

Intencją firmy Elfab jest stworzenie najlepszego miejsca pracy dla naszych pracowników, zachęcając tym samym najlepszych, aby dołączyli do nas i pracowali z nami.

Naszą działalność prowadzimy zgodnie z etyką i rzetelnością i chcemy wyróżniać się we wszystkim, co robimy. Nagradzamy tych, którzy dążą do odniesienia sukcesu w branży i zachęcamy każdego do powiększania swojego potencjału.

Chętnie widzimy utalentowane osoby z różnym wykształceniem, posiadające fachową wiedzę, zaangażowane i mające wizję poprowadzenia naszej firmy ku lepszej przyszłości.

Szukamy osób dociekliwych, chcących rozwijać swoją osobowość i profesjonalizm. Nasza firma oferuje cały wachlarz możliwości i dąży do osiągnięcia najwyższego stopnia opieki nad kandydatami podczas procesu rekrutacji.

ab propaguje rozwój środowiska respektującego i budującego równowagę pomiędzy pracą a domem.