Misja i wizja

Niezrównana jakość produktów i usług związanych z zarządzaniem ciśnieniem

Misja

Zapewnić najwyższej jakości produkty i usługi w zakresie zarządzania ciśnieniem. Nasza marka będzie innowacyjna i dynamiczna, zbudowana na opinii organizacji ukierowanej na klienta. Za pomocą naszych oddziałów na całym świecie, będziemy wspierać lokalne rynki w  sposób najbardziej efektywny.

Klienci

Będziemy przewidywać, rozumieć i spełniać oczekiwania naszych klientów. Zapewnimy korzystne rozwiązania, przykładając najwyższą wagę do niezawodności produktów i jakości usług. Będziemy rozwijać przyjazne i skuteczne relacje z naszymi klientami i dostawcami.

Innowacyjność

Innowacyjność w każdym aspekcie prowadzenia działalność jest istotna dla osiągnięcia sukcesu. Będziemy wspierać i nagradzać kreatywne działania, osobistą inicjatywę i ukierunkowanie na zarządzanie ryzykiem.

Kierownictwo

Nasze kierownictwo stara się zapewniać i utrzymywać takie warunki wewnętrzne, w których każdy może w pełni zaangażować się w pracę na rzecz realizacji celów przedsiębiorstwa.

Pracownicy

Dbamy o stwarzanie bezpiecznych warunków pracy, które dają szansę na osobisty rozwój. Nie tolerujemy jakiejkolwiek dyskryminacji ani przypadków nękania, wyznajemy ponadto zasady uczciwości i szacunku we wzajemnych relacjach. Wspieramy pracę zespołową na wszystkich szczeblach, aby zapewnić skuteczną integrację koncepcji i wysiłków naszych pracowników.

Odpowiedzialność

Pozostajemy wierni promowaniu najwyższych standartów kultury osobistej. Uczciwość i prawość stosowane wobec siebie nawzajem, przenosimy na kontakty z naszymi partnerami biznesowymi i ogółem społeczeństwa.

Nieustanny rozwój

Bez względu na obecny poziom świadczonych usług wiemy, że w przyszłości będziemy musieli wykazać się jeszcze większym profesjonalizmem. Będziemy nieustannie wyznaczać nowe standardy doskonałości i przekraczać swoje obecne możliwości. Będziemy wspierać tworzenie i kontrolę naszych zasad i celów oraz działania mające na celu poprawę wydajności naszego systemu zarządzania.

Nasza marka

Dla firm z całego świata potrzebujących rozwiązań do zarządzania ciśnieniem Inteligentne  płytki bezpieczeństwa i klapy przeciwywybuchowe oferowane przez firmę Elfab są bardziej niezawodne od innych tego typu produktów dostępnych na rynku.  Dzięki ponad 70-letniemu doświadczeniu w inżynierii i testowaniu firma Elfab może oferować produkty cechujące się najlepszą specyfikacją, spełniające najsurowsze normy światowe i uzyskujące poświadczenia najwyższej jakości, w tym systemy wykrywania rozerwania, a także najkrótszy w branży okres przygotowania do produkcji.