Zapewnia poprawny montaż głowic bezpieczeństwa bez ingerencji w konstrukcję kołnierzy

Poprawny montaż płytki bezpieczeństwa w kasecie między kołnierzami jest krytyczny dla wymaganego funkcjonowania tego urządzenia, dlatego Elfab dokłada wszelkich starań, aby montaż swoich urządzeń był jak najprostszy i bezpieczny. Aby wspomóc użytkowników płytek bezpieczeństwa Elfab opracował system Loc+, który zapewnia odpowiednią instalację głowicy bezpieczeństwa bez konieczności przewiercania kołnierzy.

Elfab rozpoznał, iż wszelka ingerencja w strukturę kołnierzy może unieważnić gwarancję kołnierzy, dlatego opracował produkt, który nie wymaga żadnej mechanicznej ingerencji a jednocześnie trwale zapewnia poprawny montaż głowicy. System Loc+ to ostatnie osiągnięcie Elfabu, które ułatwia poprawny montaż oraz eliminuje kosztowne konsekwencje błędu ludzkiego.

Ekonomiczne rozwiązanie oferujące dodatkowe korzyści

System Loc stanowi metalowa klamra wykona ze stali węglowej, którą przykręca się do kołnierza po stronie wlotu. Cześć wlotowa głowicy produkcji Elfab jest specjalnie wyprofilowana i kompatybilna z systemem LOC. Po przykręceniu systemu Loc do kołnierza nie ma możliwości niepoprawnego montażu głowicy.

System Loc może być stosowany zarówno dla płytek współbieżnych jak i przeciwbieżnych. Jest niedrogi, dostosowany do większości klas i typów kołnierzy i zapewnia bezbłędny montaż głowicy. Elfab w najmniejszym szczególe dąży do zminimalizowania ryzyka błędu i podniesienia bezpieczeństwa instalacji.

Całkowicie odporny na błędy

System Loc jest dostosowany do wszystkich międzynarodowych standardów przemysłowych i kompatybilny ze wszystkimi głowicami bezpieczeństwa produkcji Elfab. System Loc jest kodowany kolorem dopasowanym do wielkości zabudowy i rodzaju kołnierza dla łatwiejszej identyfikacji dla użytkownika.

System Loc+ to proste rozwiązanie oferujące trwałe bezpieczeństwo utrzymania instalacji, ponieważ jest przytwierdzone na stałe do kołnierza i eliminuje przypadkowe błędy mogące wystąpić przy wymianie płytek bezpieczeństwa w przyszłości.

Jakość wykonania

Elfab jest dumny ze swoich wysokojakościowych produktów i wykonaniem spójnym z obowiązującymi normami i standardami przemysłowymi. Elfab docenia wagę poprawności montażu swoich urządzeń i oferuje trening dla personelu na miejscu u klienta.

• Bez ingerencji w konstrukcję kołnierzy
• Wyprofilowany wlot obudowy do systemu Loc dla poprawnego montażu
• Odporny na błędy ludzkie
• Trwały
• Łatwy w obsłudze
• Dostosowany do wszystkich klas kołnierzy
• Niskobudżetowy

 

Contact Elfab about this product