Vent-Tel Bust Detection

(wcześniej znany jako czujnik Flo-Tel™)

Nieinwazyjny czujnik zadziałania z ATEXem dla paneli przeciwwybuchowych enia wstecznego

– Unikalny system detekcji działa nieprzerwanie ( obwód zamknięty ) do momentu zadziałania panela.

Vent-Tel jest bezinwazyjny, bezawaryjny i natychmiast sygnalizuje zadziałanie panela w trudnych warunkach pracy. Vent-Tel to praktyczny czujnik zadziałania, którego działanie oparte jest na prostym przełączniku (kontaktronie) i polu magnetycznym. Magnes umieszczony na aktywnej części panela jest odsuwany podczas zadziałania od sensora umieszczonego na ramce dając sygnał, iż obwód został przerwany. Dodatkowo czujnik może pełnić funkcje wyłącznika procesu dla bezpieczeństwa instalacji.

Czujnik Vent-Tel może być zamontowany retrospektywnie, do panela pierwotnie niezaopatrzonego w czujnik

Zasady działania: Magnetyczny Czujnik Zadziałania Panela

Przy użyciu zwykłego przełącznika, po odsunięciu magnesu od sensora, otrzymujemy obwód otwarty i sygnał o zadziałaniu panela. Magnetyczny system jest bezinwazyjny i nie zakłóca pracy panela jak również nie ma kontaktu ani z procesem ani z medium czyniąc go niezawodnym i bezawaryjnym.

Vent-Tel to praktyczny czujnik zadziałania, bez kontaktu z medium. Jest kompatybilny ze strefa 0 i wewnętrznie bezpieczny, posiada certyfikat ATEX i daje najbardziej zaawansowana technicznie ochronę instalacji dla różnych globalnych aplikacji.

Vent –Tel jest przeznaczony do temperatury roboczej od 100°C to 200° i nie jest narażony na polaryzacje. Sygnalizuje otwarcie panela a jednocześnie może pełnić funkcje wyłącznika procesu dla bezpieczeństwa instalacji.

• Stosowany w klasie ExII 1GD EEx ia IIC ATEX
• Certyfikat EC-Type ITS03 ATEX 11359
• Nieinwazyjny – senson nie ma kontaktu z medium procesowym
• Może być dostarczony jako część panela lub zainstalowany na panelu retrospektywnie

Parametry elektryczne przyłączeniowe:

• Ui = 30v
• Ii = 100 mA
• Pi = 0.75 W
• Kabel długosci 2 m

Contact Elfab about this product