News & Events

Home > News & Events > Ekspert w dziedzinie ...
Back to News & Events
Multi-Layered Explosion Vent - Domed
8 Lip 2015

Ekspert w dziedzinie zarzadzania ciśnieniem poszerza swoja ofertę na panele przeciwwybuchowe.

Indywidualne rozwiązania do ochrony przed wybuchami pyłów dostępne dla wszystkich aplikacji przetwarzających materiały sypkie.

Atmosfery pyłowe wytwarzane w procesie przetwarzania lub magazynowania materiałów sypkich stanowią często źródło groźnych wybuchów, które niszczą fabryki, prowadza do groźnych wypadków a niektórych przypadkach nawet do śmierci. Przy relatywnie niedrogim rozwiązaniu dla przemysłu takiego jak: cukierniczy, spożywczy, drzewny, chemii organicznej, syntetyczny, metalurgiczny czy węglowy, najbardziej praktyczną i ekonomiczną metodą ochrony przed wybuchami jest zastosowanie paneli przeciwwybuchowych.

Jako ekspert w swojej dziedzinie, Brytyjska firma Elfab, opracowana modele paneli przeciwwybuchowych, które spełniają indywidualne wymagania dla poszczególnych aplikacji oraz zapewniają całkowity zrzut ciśnienia poprzez kontrolowane natychmiastowe otwarcie panela.

Zaprojektowane, jako niefragmentujące panele przeciwwybuchowe są teraz dostępne w wersji jedno i wielowarstwowej i występują za równo w wymiarach standardowych jak i dostosowanych do indywidulanych projektów. Jeżeli panel powinien być odporny na podciśnienie, dostosowany do zmiennych temperatur czy pracować w warunkach higienicznych/sanitarnych, Elfab współpracuje ściśle z każdym klientem, aby opracować odpowiednie rozwiązanie dla poszczególnych wymagań.

Oferując poszerzony zakres paneli przeciwwybuchowych, Elfab precyzyjnie produkuje każdy panel, aby zapewnić jego zadziałanie dokładnie przy założonym cienieniu w ciągu milisekundy. Gama paneli Elfab zapewnia szczelność i niezawodność pracy, tak by przy jakimkolwiek uszkodzeniu lub niepoprawnym montażu, panel zadziałał dokładnie przy zamierzonej wartości ciśnienia lub poniżej.

Unikalny czujnik zadziałania Elfabu posiadający ATEX; Vent-Tel, może być teraz zamontowany w czasie późniejszym od montażu samego panela, co umożliwia użytkownikom modernizacje istniejącej instalacji i korespondowanie z wymogami bezpieczeństwa narzuconymi przez przepisy. W przypadku wybuchu, praca urządzenia dzięki czujnikowi może być natychmiast zatrzymana, eliminując straty emisje materiałów palnych.

Wychodząc naprzeciw stałym klientom, Elfab wprowadził program utrzymania zapasu, aby usprawnić wymianę urządzeń. Użytkownicy mogą teraz zamawiać wybrane panele* z magazynu uzyskując znacznie krótszy czas dostawy, skracając czas dystrybucji bez żadnych dodatkowych kosztów.

Elfab oferuje bezpłatne konsultacje w zakresie doboru odpowiedniego typu zabezpieczenia przeciwwybuchowego dla Twojej indywidualnej aplikacji. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji lub odwiedź nasza stronę:

www.elfab.com

*skontaktuj się z nami po więcej informacji