Ochrona przed nadciśnieniem dla rozdzielnic wysokiego napięcia

Płytki bezpieczeństwa typu OE9 są zwykle stosowane do rozdzielnic w izolacji gazowej oraz transformatorach zawierających gaz SF6. Gaz SF6, jest użyty, jako warstwa zabezpieczająca przed eksplozja, która może powstać na skutek zwarcia lub wyładowania elektrycznego w rozdzielnicach typu GIS. Właściwości izolacji gazowej SF6 wzrastają pod ciśnienie, dlatego płytka bezpieczeństwa jest niezbędnym elementem konstrukcji urządzenia.

Płytki typu OE9 przeznaczone są także do wyłączników instalacyjnych i przekładników. Wszędzie tam gdzie występuje gaz SF6 Elfab stosuje płytki bezpieczeństwa OE9 o wysokim stopniu zintegrowania i sprawdzonej technologii. Membrana jest montowana bezpośrednio na urządzeniu zgodnie ze specyfikacja klienta bez konieczności stosowania osobnej obudowy mocującej.

Bez serwisowe rozwiązanie

Płytki bezpieczeństwa typu OE9 są przeznaczone do instalacji bezpośrednio na płaszczu urządzenia, co redukuje czas montażu i ułatwia personelowi bezpieczny montaż. Płytki Elfab’u OE9 są odporne na pełną próżnie czyniąc je odpowiednimi dla większości strategicznych aplikacji.

Wyróżnia je doskonała szczelność: 10-6 cc/sec oraz wydłużona żywotność. Są dostosowane do instalacji zewnętrznych jak i wewnątrz budynku. Są wykonane, jako niefragmentujące i zgodnie z obowiązującymi standardami przemysłowymi. Membrany mogą być typu współbieżnego jak i przeciwbieżnego – w zależności od indywidualnych wymagań.

Bezpieczeństwo zadziałania

Rozwiązania Elfab dla aplikacji wysokociśnieniowych typu SF6 są niezawodnym rozwiązaniem gwarantującym pełny zrzut ciśnienia w przypadku nieoczekiwanego zdarzenia. Zastosowanie płytek bezpieczeństwa OE9 eliminuje ryzyko wzrostu ciśnienia do poziomu zagrażającego wybuchem, do którego dochodzi podczas zwarcia lub pożaru zewnętrznego. Elfab dostarcza swoje rozwiązania do wielu światowych producentów urządzeń wykonanych w izolacji SF6.

Główne zalety:

• Prosta i bezpieczna instalacja
• Rozwiązanie niewymagające serwisu
• 90-95%* ciśnienia roboczego do ciśnienia zadziałania
• Tolerancja +/-5%
• Redukuje koszty i ryzyko błędu
• Odporny na korozje
• Doskonała szczelność ( gdy stosowany z o-ringiem) 10-6 cc/sec
• Nie wymaga obudowy mocującej
• 25-40 lat żywotności
• Odporny na podciśnienie
• Niefragmentujący design
• Szeroki zakres ciśnień

*zależnie od typu płytki bezpieczeństwa

 

Contact Elfab about this product