Płytka Tank-Safe (TSD)

Płytka Tank-Safe (TSD)

Back to Rupture discs
Tank-Safe rupture disc protection for tank containers

Płytki Tank-Safe zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniu w intermodalnych kontenerach i spełniają międzynarodowe standardy dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych.

Płytka posiada konstrukcję kompozytową i nie wymaga mocowania. Jest montowana bezpośredni pod zaworem bezpieczeństwa. Konstrukcja składa się z trzech głównych elementów: górnej sekcji z nacięciami, membrany uszczelniającej i wspornika próżniowego. Przy ustalonym ciśnieniu płytka rozrywa się i otwierają się jednocześnie wszystkie warstwy odsłaniając pełną średnicę ujścia.

 

 

  • Unikalna konstrukcja do stosowania w kontenerach , spełniająca międzynarodowe wymagania dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych
  • Dostępne w szerokim zakresie standardowych rozmiarów, ciśnień i materiałów odpornych na korozję
  • Bez konieczności stosowania mocowań
  • Pełna średnica ujścia
  • Niefragmentująca konstrukcja, doskonała do izolacji zaworów bezpieczeństwa
  • 85% wskaźnik ciśnienia roboczego do ciśnienia rozrywającego
Contact Elfab about this product
Size Range 50mm, 65mm and 80mm (2”, 2½” and 3”) (For other applications, 25-900mm)
Burst Pressure Range 3.75 barg to 4.4 barg (54.4 Psig to 63.8 Psig) For other applications, 0.07 barg to 3.5 barg (1 Psig to 50 Psig)
Temperature Range See product downloads
Maximum Operating Ratio 85% of minimum burst pressure (81% of nominal burst pressure)
Fragmentation on Burst None fragmenting design
Relief Valve Isolation Excellent
Vacuum Service Full Vacuum
Fluid Compatibility Liquid, Gas or Vapour
KR Values Not Available
Torque Sensitive No
Cycle Life Very Good
Material Range Stainless Steel as Standard. Others Available
Reversal Ratio Dependent on Back Pressure Support
Damage Ratio <1 (Fail Safe)
Leak Tightness Good
Performance Tolerance +/- 5% (zero manufacturing design range)
Protective Linings Not Available
Disc Surface Finish N/A